Zebranie Ogólne Rodziców

Zebranie ogólne Rodziców  odbędzie się 

6 września 2018 r. ( czwartek) o godz. 16:30 

w sali grupy ” Motylki”

Tematem spotkania będzie organizacja nowego roku szkolnego 2018/2019

Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkania

z wychowawcami poszczególnych grup wiekowych