Rada Rodziców

UWAGA !

Zebranie Rady Rodziców

odbędzie się w dniu

14 stycznia br. (poniedziałek)

o godzinie 16.30.