Kalendarze

Informujemy Rodziców,

że w sekretariacie przedszkola można odebrać

dodatkowo zamówione zdjęcia i kalendarze.