Informujemy, że w dniu

2 listopada br.

Przedszkole będzie pełniło dyżur.

Dzieci, które w tym dniu będą nieobecne

prosimy wpisać na listę w sekretariacie.