Spotkanie ze specjalistami

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci uczęszczających
na terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną
do udziału w konsultacjach z terapeutami.
które odbędzie się:

27 czerwca br. (tj.wtorek)

od godz. 14.00 do 16.30
W trakcie rozmowy zostanie podsumowana terapia oraz zostaną przekazane wnioski do dalszej pracy!

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wpisanie się na listy, które znajdują się na stoliku w korytarzu przedszkola.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!