Rozpoczęcie roku przedszkolnego

OGŁOSZENIE

Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 

1 września 2023 r.(piątek)

Prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola
w godzinach deklarowanych na wniosku lub deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.