Rekrutacja

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach ogłasza rekrutację do przedszkola

na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji, wniosek i wymagane dokumenty

do pobrania znajdują się na stronie internetowej w zakładce: REKRUTACJA

oraz w sekretariacie Przedszkola.

Wypełniony wniosek, zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu w terminie

od 12 lutego – 23 lutego br.

w sekretariacie w godzinach od 7:00 – 15:00.