Rekrutacja

Dyrektor Publicznego Przedszkola

w Kobiernicach ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji, wniosek i wymagane dokumenty do pobrania znajdują się poniżej oraz w sekretariacie Przedszkola.
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu w terminie
od 13 lutego 2023 r.  do  24 lutego 2023 r. 
w godzinach pracy sekretariatu tj. od 7:00 do 15:00

     Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Kobiernicach
mgr Bożena Mysłajek

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach 2023/2024

Zarządzenie Dyrektora 1

Zarządzenie Dyrektora 2

Wniosek rekrutacyjny do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkolach

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o dochodzie