Rekrutacja 2020/2021

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie

Regulamin rekrutacji 

Wniosek rekrutacyjny

Oświadczenie dot. wielodzietności rodziny

Oświadczenie ws. samotnego wychowywania dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola 2019-2020

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły 2019-2020

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata