Rekrutacja 2018/2019

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

ogłasza

rekrutację do Przedszkola

na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji, wniosek i wymagane dokumenty do pobrania w zakładce

REKRUTACJA 2018/2019” oraz w sekretariacie Przedszkola.

 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

należy złożyć w Przedszkolu w terminie

od 19 lutego 2018 r.  do  2 marca 2018 r.

w godzinach pracy sekretariatu tj. od 7:00 do 15:00

 


 

Rodziców, których dziecko/dzieci będą kontynuować

wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu

w Kobiernicach prosi się o wypełnienie poniższej Deklaracji

i dostarczenie jej do sekretariatu Przedszkola do dnia 12.02.2018r.

DEKLARACJA