Rekrutacja

Dyrektor Publicznego Przedszkola

w Kobiernicach ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Regulamin rekrutacji, wniosek i wymagane dokumenty  do pobrania znajdują się pod niemniejszym pismem

oraz w sekretariacie Przedszkola.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu w terminie

od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu tj. od 7:00 do 15:00 

 Dyrektor

 Publicznego Przedszkola w Kobiernicach  mgr Bożena Mysłajek

Dokumenty do pobrania: proszę najechać na link w celu pobrania dokumentów:

UWAGA! Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki wystawiane nie wcześniej niż 30 dni przez datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (zaświadczenie zachowuje ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego).

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach 2022/2023

Wniosek rekrutacyjny do przedszkola na rok szkolny 2022/2023