Przywracamy błękit

15 marca (piątek) w przedszkolu odbędą się ekologiczne warsztaty 

pt. „Przywracamy błękit”.

Warsztaty odbędą się w ramach unijnego programu LIFE.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem całe województwo śląskie. 

Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.