Podziękowanie

                                         PODZIĘKOWANIA

                   Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom,

                           którzy zaangażowali się w organizację

 Uroczystości Dnia Babci i Dziadka i Balu Karnawałowego dla Dzieci 

poprzez  upieczenie ciast  i pomoc w obsłudze tych uroczystości . 

                            Bardzo dziękujemy :

Z grupy ” Misie „

p. Monice F.

p. Ewelinie G.

p. Sylwii K.

p.Katarzynie N.

p. Ewelina K.

p. Agnieszce P-K.

p. Annie M-K.

p. Dorocie M.

p. Justynie M.

p. Edycie B-S 

Z grupy ” Krasnoludki „

p. Lidii K.

p.Renacie G.

p. Ilonie K.

p. Paulinie D.

p. Renacie K.

p. Klaudii L.

p. Iwonie L. 

p. Kindze M.

p. Krystynie M. 

p. Sylwii S.

p. Marii W.

p. Marcie W. 

Z grupy ” Biedronki „

p. Agnieszce T.

p.Grażynie K.

p. Agnieszce P.

p. Katarzynie Ś.

p. Ewie B.

p. Dagmarze K.

p. Magdalenie H.

p. Edycie K.

p. Małgorzacie L. 

p. Agnieszce P- K.

p. Beacie L. 

Z grupy ” Motylki”

p. Natalii D.

p. Annie B. 

p. Katarzynie G.

p. Magdalenie G.

p. Anecie G. 

p. Katarzynie H.

p. Wiolecie K.

p. Ewelinie K.

p. Izabelli K

p. Marzenie K. 

p. Katarzynie H. 

p. Katarzynie S. 

Z grupy ” Jagódki „

p. Barbarze Cz. 

p. Justynie K.

p. Sylwii S.

p. Marii W.

p. Marzenie K.

p. Monice S.

p. Agnieszce W.

p. Annie B.

p. Paulinie D. 

p. Annie K.

p. Karinie Sz. 

Z grupy ” Pszczółki”

p. Annie S

p. Katarzynie S. 

p. Jadwidze R. 

p. Katarzynie G.

p. Marcelinie M. 

p. Elżbiecie R.

p. Karolinie S.

p. Barbarze Sz. 

                            Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

                                Publicznego Przedszkola w Kobiernicach