Podziękowanie za wsparcie

Podziękowania za pomoc dla Ukrainy!

Bardzo dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie w niesienie pomocy dla Ukrainy.

Dyrekcja oraz wszyscy Pracownicy Publicznego Przedszkola w Kobiernicach!