Podziękowania

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim

Mamusiom, które w tym roku szkolnym uświetniły nasze uroczystości i kiermasze świąteczne swoimi wypiekami. Pięknie dziękujemy Paniom za poświęcony czas i koszty przygotowania tych pyszności.

Dziękujemy Tatusiom naszych wychowanków, którzy w czynie społecznym dokonali montażu a
później demontażu podestu na występy artystyczne przedszkolaków oraz dostarczyli i ustawili stoliki i ławki na Piknik Rodziny a następnie je zdemontowali.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za wspaniałą inscenizację „ Rzepki” J. Tuwima dla dzieci oraz za
pomoc i zaangażowanie podczas organizacji wszystkich imprez i uroczystości przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym.

Dziękujmy wszystkim Sponsorom , którzy w formie finansowej lub rzeczowej przyczynili się do uświetnienia naszego Pikniku Rodzinnego:

*Pani Agnieszce Sopiak – Mrowiec,
*Pani Barbarze Legut – „ Salon Kosmetyczny Barbara” ,
*Pani Aleksandrze Borutka,
*Pani Władysławie Kołek – „Delikatesy Polskie”,
*Pani Danucie Pudełko – „Szkółka Drzew i Krzewów ozdobnych” ,
* Państwu Barbarze i Marcinowi Jurczykom,
* Państwu Ilonie Siwek Rafał Fabia – „Fabir”,
* Panu Bogusławowi Wawak – Zastępcy Wójta Gminy Porąbka,
* Panu Wiesławowi Kołodziejczyk – „ Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne, CO”,
* Panu Kamilowi Dobija,
* Panu Janowi Handzlik;
* Panu Jakubowi Dudek – „Szkółka Drzew i Krzewów Iglastych”,
* Panu Tomaszowi Konior– „Szkółka Krzewów Ozdobnych”,
* Panu Krzysztofowi Kubiczek„ – Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych”,
* Panu Piotrowi Demskiemu – „Wats” – Bujaków,
* „Lightnet” Sp.z o.o., 
* „Bratek” Spółka z o.o.,
* „Gospodarstwu Ogrodniczemu Szetyńscy”,
* „Grupie Maspex” ,
* „Makarony Czanieckie”,
* „TiM” – Bielsko –Biała,
* „Sago-Styl” S.C. – Czaniec,
* Piekarni – Brzuchański,
* Aptece „ Pod Dębem”.

Dziękujemy pięknie druhnom i druhom OSP Kobiernice, którzy dla naszych przedszkolaków zorganizowali tor przeszkód oraz użyczyli stolików i ławek.

Serdecznie dziękujemy Klubowi Sportowemu „ Soła” w Kobiernicach za użyczenie grilla, także
stolików i ławek.

☺☺☺☺☺☺☺

Dziękujemy