Płatność czerwiec

Informujemy Rodziców, że

OPŁATY ZA M-C CZERWIEC

będą podanie telefonicznie w dniach

od 1 – 2 lipca br.

Wpłatę należy dokonać

do  10 LIPCA

na nr konta: 32 8124 0009 2001 0028 0574 0003