Opłaty

W dniu 02.12.2020r. zostały rozdane odpłatności

 za świadczenie usług przedszkolnych

 za m-c listopad 2020r.

Opłaty należy dokonać do 15.12.2020 br. 

Rodzice dzieci, które są nieobecne w przedszkolu

o płatnościach mogą dowiedzieć się drogą telefoniczną po nr 33 8108698

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.