Opłata za przedszkole

UWAGA !!!

Informujemy rodziców, że zgodnie z Zarządzeniem Rady Gminy w Porąbce opłaty za Publiczne Przedszkole w Kobiernicach ul. Żywiecka 8A należy dokonywać przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Porąbce.

nr konta: 32 8124 0009 2001 0028 0574 0003

do 15 września br. 

W przypadku nieterminowego uiszczania opłaty  Przedszkole będzie naliczało odsetki ustawowe zgodnie z umową o świadczenie usług nr PPK- ce.4317.1.2015/2016.

Płatności są dostępne w zakładkach poszczególnych grup!!!