Opłata za przedszkole

W sekretariacie przedszkola można odebrać płatności za świadczenie przedszkolne i żywienie

za m-c listopad br.

Opłaty należy dokonać do 15.12.2021 br.

(przypominamy, że po tym terminie będą naliczane odsetki)

Rodzice dzieci które są nieobecne w przedszkolu

o płatnościach mogą dowiedzieć się drogą telefoniczną po nr 33 8108698