Opłata za przedszkole

 

 Opłaty za Publiczne Przedszkole w Kobiernicach

 należy dokonywać przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Porąbce.

nr konta: 32 8124 0009 2001 0028 0574 0003

do 15 grudnia br.

W przypadku nieterminowego uiszczania opłaty  Przedszkole będzie naliczało odsetki ustawowe zgodnie z umową o świadczenie usług

nr PPK- ce.4317.1.2015/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *