Opłata za październik

Informujemy Rodziców, że

OPŁATY ZA M-C PAŹDZIERNIK

do odbioru w sekretariacie przedszkola

  w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wpłatę należy dokonać

do  20 LISTOPADA

na nr konta: 32 8124 0009 2001 0028 0574 0003