„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Publiczne Przedszkole w Kobiernicach otrzymało 3 000 zł dofinansowania z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację zadań promujących czytelnictwo
(przy zapewnieniu środków własnych w wysokości 750 zł).