konkurs plastyczny

Konkurs „Moja pani”

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOBIERNICACH OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY PT.: „MOJA PANI”

Konkurs plastyczny ma na celu:

1. Stworzenie przez dziecko portretu „swojej Pani z przedszkola„

2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka

3. Kształtowanie sprawności manualnej

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

2. Temat pracy powinien być związany wykonaniem pracy plastycznej przedstawiającej „Panią z Przedszkola”

3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne według poniższych kryteriów: a. dowolną techniką plastyczną: np. rysunek, malarstwo, wydzieranka i inne formy płaskie b. prace powinny być wykonywane w formacie A3 lub A4 3.

Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne wykonane przez dziecko pod kierunkiem Rodzica 4. Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy,

Ramy czasowe trwania konkursu : Przygotowane prace można dostarczać w terminie Od 22.09 do 11. 10 2016 roku podpisane pracę można składać u wychowawców poszczególnych grup

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października 2016 roku Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w galerii w holu głównym przedszkola Dla każdego uczestnika przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *