konkurs patriotyczny

 Starostwo powiatowe w Bielsku – Białej

OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

Przedmiot konkursu:

„JAKI ZNAK TWÓJ? – ORZEŁ BIAŁY”

Warunki uczestnictwa:

Format prac dowolny (min. A4), technika dowolna np. malarstwo, grafika warsztatowa,

grafika komputerowa, rysunek,

małe formy przestrzenne/rzeźbiarskie,

ceramika, techniki mieszane, fotografia itd.

                                                                            Organizatorzy proszą o przynoszenie prac spełniających warunki ekspozycyjne;

dobrze zabezpieczone, nie sypiące się – wyklucza się wyklejanki z sypkich materiałów

 Każda praca musi zawierać na odwrocie:

imię i nazwisko autora, wiek,

nazwę grupy,

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających

do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

 Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne wykonane

przez dziecko pod kierunkiem Rodzica

 Warunkiem udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna dziecka

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oraz „Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ramy czasowe trwania konkursu:

Prace można dostarczać w terminie:

29.10 – 19.11.2018 r.

Podpisane prace można składać u wychowawców poszczególnych grup

 

Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną

przez Organizatorów Konkursu w dniach

 4-5 grudnia 2018 r.

O wynikach konkursu oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród

Organizatorzy powiadomią naszą placówkę telefonicznie lub mailowo

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *