Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w przedszkolnym

konkursie fotograficznym
„Jesienny pejzaż”
konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających

do Przedszkola Publicznego w Kobiernicach
konkurs polega na wykonaniu jednej fotografii, przedstawiającej jesienny pejzaż
zdjęcia należy złożyć w placówce przedszkola do 25.10.2021r.
ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2021r.
regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIENNY PEJZAŻ”
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Kobiernicach
Osoby odpowiedzialne: Dominika Kliś, Kinga Małecka- Matlak
Cele konkursu:
Poznanie piękna przyrody jesienią
Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem
Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z rodzicami
Warunki konkursu:
Należy wykonać jedno zdjęcie przyrody jesienią, zdjęcie należy wydrukować i podpisane przynieść do przedszkola w terminie do 25.10.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone 29.10.2021r. Wystawę prac będzie można obejrzeć na terenie przedszkola.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, zaś na zwycięzców czekają nagrody.
Skład komisji oceniającej zdjęcia:
W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym Dyrektor przedszkola.