Karty do czytnika

Rodziców, których dziecko kończy edukację przedszkolną
prosimy o zwrot karty do czytnika
w ostatnim dniu pobytu w przedszkolu
(dzieci, które odchodzą do szkoły).