Dyżur Wielki Piątek

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia br.  (Wielki Piątek)

przedszkole będzie pełniło dyżur.

 

W celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej w/w dniu prosimy Rodziców 

o wpisanie na listę dzieci, które w tym dniu 

nie będą korzystały z usług placówki.