Dyżur wakacyjny

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że zapisy na
dyżur wakacyjny 2023/2024 w przedszkolu będą odbywały się w godzinach pracy sekretariatu przedszkola (7.00-15.00)w następujących terminach:

od dnia 20 maja 2024r. do 24 maja 2024r. dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach,

od dnia 27 maja 2024r. do 3 czerwca 2024r. dla dzieci z pozostałych przedszkoli z terenu Gminy Porąbka.

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 1 lipca 2024r. do 31 lipca 2024r.

Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego  w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego.

Informację o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny można uzyskać od dnia 07 czerwca 2024r. osobiście w kancelarii przedszkola.

O przyjęciu na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Karta zgłoszenia na dyżur

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu 

Zarządzenie Dyrektora 1

Zarządzenie Dyrektora 2