Dyżur świąteczny

Informujemy,

             że w okresie międzyświątecznym

             w dniach od 27 do 29 grudnia przedszkole będzie pełniło dyżur. 

                    W celu zaplanowania pracy przedszkola prosimy o wpisanie 

                    na listę dzieci, które w tym czasie nie będą korzystały z usług przedszkola.