Dyżur

     INFORMACJA DLA RODZICÓW !!! 

W celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej w okresie od 29 marca -2 kwietnia br. 

  (tj. piątek, wtorek) 

prosimy Rodziców o wpisanie na listę wszystkich 

dzieci, które w tym czasie będą/nie będą korzystały  z usług naszej placówki.