Dyżur

Informujemy, że w dniu

2 maja (wtorek)  przedszkole będzie pełniło dyżur.

W celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej w/w dniu prosimy Rodziców 

o wpisanie na listę dzieci, które w tym dniu 

nie będą korzystały z usług placówki.