Dyżur

Informujemy, że w dniu 31 października br.

(tj. poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych)
przedszkole będzie pełniło dyżur.

W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej prosimy Rodziców
o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu nie będą korzystały z usług placówki.