„Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

UWAGA!!!

Rodziców, których dziecko/dzieci będzie/będą kontynuować wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu  w Kobiernicach 

w roku szkolnym 2024/2025 

prosi się o wypełnienie 

„Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” 

 i złożenie jej 

najpóźniej do 5 lutego br.  

w sekretariacie przedszkola 

w godzinach od 7:00-15:00.

Dokument do pobrania:

„Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”