Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

UWAGA!!!

Rodziców, których dziecko/dzieci  będzie/będą

kontynuować wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu  w Kobiernicach prosi się o wypełnienie

„Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” i złożenie jej

najpóźniej do 4 lutego 2022 r.  

w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:00-15:00

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Brak złożonej deklaracji będzie równoznaczny z ponownym przystąpieniem do rekrutacji

na rok szkolny 2022/23.