Konkurs plastyczny


Publiczne Przedszkole w Kobiernicach zaprasza wszystkie dzieci   do udziału w konkursie plastycznym.

Praca może być wykonana  na dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną.

Termin oddawania prac do 18.11. 2022 r. do nauczycielek poszczególnych grup.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGOULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”
Organizator konkursu:
Przedszkole Publiczne w Kobiernicach
Koordynatorzy konkursu:
 mgr Mariola Gibas, mgr Zdzisława Rączka
Cele konkursu:
– popularyzacja polskiej i zagranicznej literatury dziecięcej,
– propagowanie idei czytania dzieciom i organizacji zajęć inspirowanych literaturą,
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wspieranie twórczości dziecięcej,
– rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
– kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.
2. Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie  pracy plastycznej.
3. Praca plastyczna może być na dowolnym formacie i wykonana dowolną techniką według   inwencji i pomysłowości dzieci.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: – imię i nazwisko dziecka, – grupa.
5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
6. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko.
7. Prace dzieci przyjmowane będą przez organizatorów konkursu w dniach 25.10 – 18.11. 2022 r.

Kryteria oceniania:
1. Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się dnia 25.11.2022 (piątek) w Światowy Dzień Pluszowego Misia.
3. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu wg następujących kryteriów:
– ogólne wrażenia artystyczne,
– dobór i wykorzystanie materiałów,
– wkład pracy, – walory artystyczne dzieła
– estetyka wykonania, kolorystyka itp.,
– oryginalny pomysł.
4.Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace wyeksponowane zostaną na gazetce ściennej.

Dyżur

Informujemy, że w dniu 31 października br.

(tj. poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych)
przedszkole będzie pełniło dyżur.

W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej prosimy Rodziców
o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu nie będą korzystały z usług placówki.

Fotograf

28 października /piątek/ ok. godz. 9:00

w naszym przedszkolu będzie fotograf, który

będzie wykonywał zdjęcia Przedszkolaków do

„kalendarzy” na rok 2023 – cena 46,00 zł. (zakup dobrowolny)

W przypadku, gdy Rodzice nie życzą sobie robienia zdjęć swojemu dziecku/swoim dzieciom

uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej decyzji wychowawców grupy.

Dzień uśmiechu

10 października br.

(tj. poniedziałek)

w naszym przedszkolu będziemy obchodzić Światowy Dzień Uśmiechu.

W tym dniu będzie obowiązywał kolor żółty, dlatego prosimy aby dzieci przyszły ubrane na w/w kolor.

Światowy Dzień Uśmiechu :) | Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie

Zmiana stawki żywieniowej

Szanowni Rodzice!

Wobec systematycznego wzrostu cen rynkowych produktów spożywczych, używanych do przygotowania posiłków 

w przedszkolu,

 konieczne jest podniesienie stawki żywieniowej od 1 października 2022r.

 

Dzienna stawka żywieniowa będzie naliczana w wysokości 10,00 zł:

( w tym: I i II śniadanie – 3,00 zł, 

obiad – 5,00 zł, podwieczorek – 2,00 zl).