„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Publiczne Przedszkole w Kobiernicach otrzymało 3 000 zł dofinansowania z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację zadań promujących czytelnictwo
(przy zapewnieniu środków własnych w wysokości 750 zł).

Dyżur 17 czerwiec

Informujemy, że w dniu

17 czerwca br. przedszkole będzie 

pełniło dyżur.

W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej prosimy Rodziców 
o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu nie będą korzystały
z usług placówki.                                                                                                                                                  

Uwaga zebranie Rodziców

UWAGA !!! 

Dyrektor przedszkola serdecznie zaprasza
Rodziców dzieci z grup „Motylki” i ,,Pszczółki”
(tych, wychowanków którzy nadal w roku szkolnym 2022/2023
będą uczęszczali do przedszkola).
na spotkanie w dniu 22 czerwca o godz. 16:30.
Tematem w/w spotkania będzie organizacja nowego roku szkolnego. 

Z poważaniem

Dyrektor Publicznego Przedszkola Kobiernicach
mgr Bożena Mysłajek

Konsultacje logopedyczne

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci uczęszczających na terapie logopedyczną do udziału w obowiązkowych konsultacjach logopedycznych,
a także Rodziców mających potrzebę rozmowy z logopedą, na spotkanie
które odbędzie się 

9 czerwca br. (czwartek)
od godz. 14.00 – 16.00

W trakcie rozmowy zostanie podsumowana terapia oraz zostaną przekazane wnioski do dalszej pracy.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wpisanie się na listę, która znajduje się na stoliku w korytarz przedszkolnym.

Zaprasza logopeda: Maria Mydlarz