Podziękowania

 

Podziękowanie

Przedszkolaki oraz Dyrekcja i  Rada Pedagogiczna

Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowanie

dla  

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kobiernicach

za udział w przeprowadzeniu alarmu ewakuacyjnego

oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy Strażaka  a także udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dziękując za trud i czuwanie nad bezpieczeństwem

małych i dużych mieszkańców Kobiernic    

wszystkim Druhnom i Druhom OSP i PSP

z okazji Święta Strażaka

życzymy

   dużo zdrowia, bezpiecznej służby,

 zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
 

 Dziękujemy  za poświęcenie i wielki dar serca,

jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Serce na dłoni na Stylowi.pl

         Kobiernice, dnia 10 maja 2022 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikinik Rodzinny

 

Dzień Otwarty Piknik Rodzinny,

które odbędą się  w dniu 28 maja br.( sobota)

o godz. 15:00 w ogródku przedszkolnym

(jeśli tylko pogoda będzie sprzyjająca).

W programie imprezy:

  • występy artystyczne w wykonaniu Przedszkolaków z okazji Święta Mamy , Taty:
  • gry sprawnościowe i zabawy ruchowe przy muzyce , które poprowadzi Dj „Fabryki Show”,
  • inne atrakcje dla dzieci ( „dmuchaniec” do skakania, loteria fantowa, lody, wata cukrowa) i Rodziców ( ciasto, kiełbaska z grilla, kawa, herbata, napoje chłodzące).