„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Publiczne Przedszkole w Kobiernicach otrzymało 3 000 zł dofinansowania z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację zadań promujących czytelnictwo
(przy zapewnieniu środków własnych w wysokości 750 zł).

Dyżur 17 czerwiec

Informujemy, że w dniu

17 czerwca br. przedszkole będzie 

pełniło dyżur.

W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej prosimy Rodziców 
o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu nie będą korzystały
z usług placówki.                                                                                                                                                  

Uwaga zebranie Rodziców

UWAGA !!! 

Dyrektor przedszkola serdecznie zaprasza
Rodziców dzieci z grup „Motylki” i ,,Pszczółki”
(tych, wychowanków którzy nadal w roku szkolnym 2022/2023
będą uczęszczali do przedszkola).
na spotkanie w dniu 22 czerwca o godz. 16:30.
Tematem w/w spotkania będzie organizacja nowego roku szkolnego. 

Z poważaniem

Dyrektor Publicznego Przedszkola Kobiernicach
mgr Bożena Mysłajek

Konsultacje logopedyczne

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci uczęszczających na terapie logopedyczną do udziału w obowiązkowych konsultacjach logopedycznych,
a także Rodziców mających potrzebę rozmowy z logopedą, na spotkanie
które odbędzie się 

9 czerwca br. (czwartek)
od godz. 14.00 – 16.00

W trakcie rozmowy zostanie podsumowana terapia oraz zostaną przekazane wnioski do dalszej pracy.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wpisanie się na listę, która znajduje się na stoliku w korytarz przedszkolnym.

Zaprasza logopeda: Maria Mydlarz

Atrakcje dla dzieci

Dyrektor oraz Rada Rodziców informuje, że zaplanowane są następujące atrakcje dla dzieci:

30 maja – przejazd „Ciuchcią Beskidzką” 

po rejonie naszej gminy

1 czerwca impreza dla przedszkolaków 

z okazji Dnia Dziecka w ogródku przedszkolnym

(prezenty, zabawa z animatorem, dmuchawce).

8 czerwca „Misie” i „Krasnoludki” – 

pojadą do Fun-Parku w Andrychowie,

wyjazd z przedszkola o godz. 8:50, 

przyjazd na obiad ok. godz. 12:00

20 czerwca „Biedronki” i „Motylki” – 

pojadą do Parku rozrywki „Fantazja” w Andrychowie,

wyjazd z przedszkola o godz. 8:50, 

przyjazd na obiad ok. godz. 12:00.

21 czerwca „Jagódki” i „Pszczółki”  – 

pojadą do Parku rozrywki „Fantazja” w Andrychowie, wyjazd z przedszkola o godz. 8:50,
przyjazd na obiad ok. godz. 12:00.

Ciasto na Piknik

Rada Rodziców uprzejmie prosi tych Rodziców,
którzy jeszcze nie piekli ciasta w tym roku szkolnym,
aby przygotowali wypieki na Piknik Rodzinny i dostarczyli go do przedszkola w dniu
27 maja (piątek)
w godzinach od 7:00 – 12:00.

Podziękowania

 

Podziękowanie

Przedszkolaki oraz Dyrekcja i  Rada Pedagogiczna

Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowanie

dla  

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kobiernicach

za udział w przeprowadzeniu alarmu ewakuacyjnego

oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy Strażaka  a także udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dziękując za trud i czuwanie nad bezpieczeństwem

małych i dużych mieszkańców Kobiernic    

wszystkim Druhnom i Druhom OSP i PSP

z okazji Święta Strażaka

życzymy

   dużo zdrowia, bezpiecznej służby,

 zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
 

 Dziękujemy  za poświęcenie i wielki dar serca,

jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Serce na dłoni na Stylowi.pl

         Kobiernice, dnia 10 maja 2022 roku