COVID – 19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa
oraz
organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe wytyczne dla Rodziców