Wspomnienia z wakacji Misie

Tutaj kliknij, aby obejrzeć zdjęcia

A tak grupa Misiów wspominała wakacje……..

Nauczyciel rozpoczął rozmowę z dziećmi inspirowaną wierszem pt. „Powrót z wakacji” J. Jałowiec i wspomnieniami swoich milusińskich. Pedagog odwołał się do wiedzy i doświadczeń dzieci, równocześnie wspierał się ilustracjami ciekawych miejsc w Polsce. Wspólnie oglądano pamiątki i skarby przywiezione z  wakacji, przedszkolacy byli zachęcani  do dłuższych wypowiedzi. Ponadto zaznaczono na mapie „Polski” miejsca odwiedzane przez dzieci podczas wakacyjnych podróży.

        Następnie wprowadzono zabawę ortofoniczną „Wracamy z wakacji”, dzieciaki miały na zadanie w rytm wystukiwany na tamburynie naśladować odgłosy pojazdów i sposoby ich poruszania się. Na przykład

Pociąg – puf, puf, puf

Samochód – brum, brum, brum

Samolot – wuuuu

        Ponadto przedszkolacy miały trudny orzech do zgryzienia, mianowicie musiały ułożyć w całość obrazki następujących pojazdów: samolotu, pociągu, statku, autobusu, roweru i samochodu. Pamiętając o prawidłowym nazewnictwie.

        Uwieńczeniem pracy było wspólne urządzenie wakacyjnego kącika. Uczniacy wykonały także prace plastyczną  pt. „Morskie opowieści.”

Efekty wykonanej pracy można zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Realizacja powyższego działania pozwoliła zapoznać dzieci z charakterystycznymi cechami różnorodnego krajobrazu, poszerzyła wiedzę na temat środków transportu. Wykonane ćwiczenia sprzyjały usprawnieniu różnych funkcji, tj. słuchowych, wzrokowych, aparatu artykulacyjnego oraz wzbogaciły słownik bierny dzieci. Przedszkolacy chętnie i z radością opowiadały o swych wakacyjnych przeżyciach.