Badanie na płaskostopie

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania badania podoskopowego 

stóp dziecka.

Celem badania jest ocena kształtującej się stopy dziecka, oraz zadbanie 

o prawidłowo ukształtowaną stopę, która zapewni dziecku komfort w życiu codziennym, prawidłową statykę oraz estetykę ciała.

Po przeprowadzeniu badania rodzic otrzymuje informację dot. wysklepienia stóp dziecka, a w razie potrzeby również zestaw odpowiednich ćwiczeń wspierających.

Cena badania 30,00 zł.

Rodziców, którzy zdecydują się na przeprowadzenie badania prosimy

 o kontakt z sekretariatem 

w celu wypełnienia „Deklaracji na badanie podoskopowe stóp dziecka”.