KONKURS RECYTATORSKI

Serdecznie zapraszamy

wszystkich przedszkolaków z  Publicznego Przedszkola w  Kobiernicach do udziału w

konkursie  recytatorskim ”Dbamy o przyrodę las, powietrze, wodę.”

 1.    Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie  należy dokonać do dnia 23.03.2022 r. u wychowawczyń poszczególnych grup.
 3. Do  udziału  w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz o tematyce ekologicznej.
 4. Dobór repertuaru powinien odpowiadać możliwościom wykonawczym dziecka.
 5. Uczestnicy prezentują  utwory indywidualnie.
 6. Termin spotkania najmłodszych recytatorów na imprezie konkursowej to poniedziałek  27 marzec 2022 r.(po śniadaniu, około godziny 9.30).
 7. Uczestnicy konkursu będą oceniani z zachowaniem podziału na kategorie wiekowe: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki. W każdej grupie wiekowej przyznawane będą po trzy miejsca.
 8. KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA DYPLOM I  NAGRODĘ !!!!

                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Organizatorzy konkursu:

                                                                                              mgr Władysława Fujawa

                                                                                              mgr Magdalena Piekiełko- Ilczak

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZEBUDZENIE WIOSNY”

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z Rodzicami do udziału

w przedszkolnym konkursie fotograficznym:

„Przebudzenie wiosny”

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kobiernicach;
 • konkurs polega na wykonaniu jednej fotografii przedstawiającej przyrodę wiosną;
 • zdjęcia należy złożyć w placówce przedszkola do 23.03.2022r.;
 • regulamin dostępny jest na stronie internetowej przedszkola.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w przedszkolnym

konkursie fotograficznym
„Jesienny pejzaż”
konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających

do Przedszkola Publicznego w Kobiernicach
konkurs polega na wykonaniu jednej fotografii, przedstawiającej jesienny pejzaż
zdjęcia należy złożyć w placówce przedszkola do 25.10.2021r.
ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2021r.
regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIENNY PEJZAŻ”
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Kobiernicach
Osoby odpowiedzialne: Dominika Kliś, Kinga Małecka- Matlak
Cele konkursu:
Poznanie piękna przyrody jesienią
Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem
Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z rodzicami
Warunki konkursu:
Należy wykonać jedno zdjęcie przyrody jesienią, zdjęcie należy wydrukować i podpisane przynieść do przedszkola w terminie do 25.10.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone 29.10.2021r. Wystawę prac będzie można obejrzeć na terenie przedszkola.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, zaś na zwycięzców czekają nagrody.
Skład komisji oceniającej zdjęcia:
W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym Dyrektor przedszkola.

Wyprawka

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

  Drodzy Rodzice!

Wasze pociechy już niedługo przekroczą progi naszego przedszkola.

Wszystkim nam zależy na tym, aby dzieci czuły się tu jak w domu. Ze swej strony zapewnić możemy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby tak właśnie było. Każde dziecko jest dla nas tak samo ważne, każde jest u nas otoczone taką samą troską. I właśnie w trosce o komfort Waszych dzieci i ich prawidłowy rozwój, stworzyliśmy listę najpotrzebniejszych rzeczy.

 1. Ubranie, w którym dziecko będzie przebywać cały dzień, powinno

być luźne, nie krępujące ruchów dziecka. Zaleca się, aby dziecko ubrane było na „cebulkę”, żeby można je było w razie potrzeby rozebrać. Pod spodenki nie zakładajmy rajstop czy kalesonków, gdyż w salach jest ciepło, a przegrzewanie dzieci nie jest wskazane.

 1. Ubranie zastępcze (w razie nagłych zdarzeń) proszę podpisane

włożyć do podpisanego również worka czy plecaczka:

 • podkoszulek
 • majteczki
 • getry, rajstopy, spodenki, spódniczka
 • skarpetki
 1. Podpisane pantofle, dobrze trzymające stopę, zapinane na rzepy,

bądź wsuwane, aby dziecko mogło samodzielnie sobie je zakładać.

Dzieci starsze – mogą mieć pantofle sznurowane o ile tę umiejętność mają opanowaną.

 1. Strój gimnastyczny w podpisanym woreczku (koszulka z krótkim rękawem, krótkie spodenki) – dzieci 5 i 6 -letnie.
 1. Jeżeli dziecko przebywać będzie w przedszkolu więcej niż 5 godz.

i będzie leżakowało (dzieci 3 i 4 –letnie grupa Misie, Krasnoludki), potrzebne będą:

 •  kocyk  i poduszeczka,

(wszystko podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka)

Dyrektor Przedszkola w Kobiernicach

Wytyczne dla Rodziców

Podstawowe wytyczne dla Rodziców obowiązujące

od 1 września 2020 r.

 Szczegółowe wytyczne zawiera „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021” opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 25 sierpnia 200 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 7. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 9. Rodzic podaje numer telefonu pod którym będzie można się z nim skontaktować.

Rodzicu!

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.

Przyprowadź dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać
w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Zebranie z Rodzicami – ważne !!!

W dniu 27  i 28 sierpnia 2020 odbędą się zebrania z Rodzicami .

Dnia 27 sierpnia tj, czwartek 2020  o godzinie 16.30

w Domu Kultury w Kobiernicach

odbędzie się zebranie z rodzicami z grup starszych  :Motylki, Jagódki, Pszczółki.

Dnia 28 sierpnia tj, piątek  2020  o godzinie 16.30

w Domu Kultury w Kobiernicach

odbędzie się zebranie z rodzicami z grup młodszych  Misie, Krasnoludki , Biedronki.

Zapraszamy jednego rodzica, który zobowiązany jest zachować środki ostrożności

( osłona ust i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku )

 

Rozpoczęcie roku – Ważne !!!!

Drodzy Rodzice!

 W związku z intensywnie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną 

związana z COVID- 19,

szczegółowe informacje odnośnie początku roku szkolnego

zostaną zamieszczone  na naszej stronie internetowej 

w późniejszym terminie.

 Prosimy Państwa o jeszcze trochę cierpliwości.

O wszelkich zmianach będziemy informować  na bieżąco.

Czyściochowe Przedszkole

Nasze przedszkole bierze udział w Programie Edukacyjnym

„Czyściochowe Przedszkole”

organizowanym przez Rossmann.

 

Dzieci uczestnicząc w programie „Czyściochowe Przedszkole”

wykonały pracę plastyczną

 

JAK GŁOSOWAĆ?
W dniach od 1 do 30 czerwca można oddać swój
głos na pracę.
Głosować w konkursie mogą uczestnicy programu
„Rossnę! Junior”.
Codziennie można oddać jeden głos na stronie
www.rossmann.pl/czysciochowo
W wyszukiwarce należy wpisać: nazwę naszego przedszkola i zagłosować :)))

Za pracę z I etapu Konkursu pt ; ” Ząbek ” 

 udało nam się wygrać KARTĘ PODARUNKOWĄ
dla przedszkola na zakupy do Rossmana :)))
Wszystkim, którzy oddali głos
BARDZO DZIĘKUJEMY
i prosimy o GŁOSY
W KOLEJNEJ ODSŁONIE KONKURSU!!!

Za każdy głos BARDZO DZIĘKUJEMY :))))