Konkurs Fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w przedszkolnym

konkursie fotograficznym
„Jesienny pejzaż”
konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających

do Przedszkola Publicznego w Kobiernicach
konkurs polega na wykonaniu jednej fotografii, przedstawiającej jesienny pejzaż
zdjęcia należy złożyć w placówce przedszkola do 25.10.2021r.
ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2021r.
regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIENNY PEJZAŻ”
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Kobiernicach
Osoby odpowiedzialne: Dominika Kliś, Kinga Małecka- Matlak
Cele konkursu:
Poznanie piękna przyrody jesienią
Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem
Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z rodzicami
Warunki konkursu:
Należy wykonać jedno zdjęcie przyrody jesienią, zdjęcie należy wydrukować i podpisane przynieść do przedszkola w terminie do 25.10.2021r. Wyniki zostaną ogłoszone 29.10.2021r. Wystawę prac będzie można obejrzeć na terenie przedszkola.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, zaś na zwycięzców czekają nagrody.
Skład komisji oceniającej zdjęcia:
W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym Dyrektor przedszkola.

Wyprawka

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

  Drodzy Rodzice!

Wasze pociechy już niedługo przekroczą progi naszego przedszkola.

Wszystkim nam zależy na tym, aby dzieci czuły się tu jak w domu. Ze swej strony zapewnić możemy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby tak właśnie było. Każde dziecko jest dla nas tak samo ważne, każde jest u nas otoczone taką samą troską. I właśnie w trosce o komfort Waszych dzieci i ich prawidłowy rozwój, stworzyliśmy listę najpotrzebniejszych rzeczy.

 1. Ubranie, w którym dziecko będzie przebywać cały dzień, powinno

być luźne, nie krępujące ruchów dziecka. Zaleca się, aby dziecko ubrane było na „cebulkę”, żeby można je było w razie potrzeby rozebrać. Pod spodenki nie zakładajmy rajstop czy kalesonków, gdyż w salach jest ciepło, a przegrzewanie dzieci nie jest wskazane.

 1. Ubranie zastępcze (w razie nagłych zdarzeń) proszę podpisane

włożyć do podpisanego również worka czy plecaczka:

 • podkoszulek
 • majteczki
 • getry, rajstopy, spodenki, spódniczka
 • skarpetki
 1. Podpisane pantofle, dobrze trzymające stopę, zapinane na rzepy,

bądź wsuwane, aby dziecko mogło samodzielnie sobie je zakładać.

Dzieci starsze – mogą mieć pantofle sznurowane o ile tę umiejętność mają opanowaną.

 1. Strój gimnastyczny w podpisanym woreczku (koszulka z krótkim rękawem, krótkie spodenki) – dzieci 5 i 6 -letnie.
 1. Jeżeli dziecko przebywać będzie w przedszkolu więcej niż 5 godz.

i będzie leżakowało (dzieci 3 i 4 –letnie grupa Misie, Krasnoludki), potrzebne będą:

 •  kocyk  i poduszeczka,

(wszystko podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka)

Dyrektor Przedszkola w Kobiernicach

Wytyczne dla Rodziców

Podstawowe wytyczne dla Rodziców obowiązujące

od 1 września 2020 r.

 Szczegółowe wytyczne zawiera „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021” opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 25 sierpnia 200 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 7. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 9. Rodzic podaje numer telefonu pod którym będzie można się z nim skontaktować.

Rodzicu!

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.

Przyprowadź dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać
w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Zebranie z Rodzicami – ważne !!!

W dniu 27  i 28 sierpnia 2020 odbędą się zebrania z Rodzicami .

Dnia 27 sierpnia tj, czwartek 2020  o godzinie 16.30

w Domu Kultury w Kobiernicach

odbędzie się zebranie z rodzicami z grup starszych  :Motylki, Jagódki, Pszczółki.

Dnia 28 sierpnia tj, piątek  2020  o godzinie 16.30

w Domu Kultury w Kobiernicach

odbędzie się zebranie z rodzicami z grup młodszych  Misie, Krasnoludki , Biedronki.

Zapraszamy jednego rodzica, który zobowiązany jest zachować środki ostrożności

( osłona ust i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku )

 

Rozpoczęcie roku – Ważne !!!!

Drodzy Rodzice!

 W związku z intensywnie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną 

związana z COVID- 19,

szczegółowe informacje odnośnie początku roku szkolnego

zostaną zamieszczone  na naszej stronie internetowej 

w późniejszym terminie.

 Prosimy Państwa o jeszcze trochę cierpliwości.

O wszelkich zmianach będziemy informować  na bieżąco.

Czyściochowe Przedszkole

Nasze przedszkole bierze udział w Programie Edukacyjnym

„Czyściochowe Przedszkole”

organizowanym przez Rossmann.

 

Dzieci uczestnicząc w programie „Czyściochowe Przedszkole”

wykonały pracę plastyczną

 

JAK GŁOSOWAĆ?
W dniach od 1 do 30 czerwca można oddać swój
głos na pracę.
Głosować w konkursie mogą uczestnicy programu
„Rossnę! Junior”.
Codziennie można oddać jeden głos na stronie
www.rossmann.pl/czysciochowo
W wyszukiwarce należy wpisać: nazwę naszego przedszkola i zagłosować :)))

Za pracę z I etapu Konkursu pt ; ” Ząbek ” 

 udało nam się wygrać KARTĘ PODARUNKOWĄ
dla przedszkola na zakupy do Rossmana :)))
Wszystkim, którzy oddali głos
BARDZO DZIĘKUJEMY
i prosimy o GŁOSY
W KOLEJNEJ ODSŁONIE KONKURSU!!!

Za każdy głos BARDZO DZIĘKUJEMY :))))

 

Odbiór książek

Bardzo prosimy Rodziców dzieci z grup: Motylki, Jagódki, Pszczółki,

którzy nie odebrali jeszcze książek o odbiór książek z przedszkola.

Przedszkole jest czynne codziennie w godzinach od  8.00- 12.00 .

Książki znajdują się w przedsionku przedszkola.

Motylki

Panie z grupy Motylków zapraszają Rodziców

w czwartek  (tj. 26.03.2020r.)  w godzinach 10.00-11.00 

do  przedszkola w celu pobrania książek do pracy w domu.

Ważna inf

Ważna Informacja !!!

Bardzo prosimy    Rodziców ,

aby w dniach 12-13.03.2020  zabrali  do domu

pościel i szczoteczki do zębów dzieci  w celu dezynfekcji. 

Czyściochowe przedszkole

Nasze przedszkole bierze udział

w Programie Edukacyjnym
Czyściochowe Przedszkole”
organizowanym przez Rossmann.

Dzieci w I etapie konkursu
wykonały pracę plastyczną.
Zapraszamy do głosowania.

JAK GŁOSOWAĆ?
Głosować można w dniach od 2 do 31 marca.
Głosować w konkursie mogą uczestnicy programu Rossnę! Junior.

Codziennie można oddać jeden głos na stronie
www.rossmann.pl/czysciochowo
W wyszukiwarce należy wpisać

nazwę naszego przedszkola
i zagłosować :)))

Za każdy oddany głos BARDZO DZIĘKUJEMY :))))