WAŻNE

NIEOBECNOŚCI DZIECKA

 W PRZEDSZKOLU NALEŻY ZGŁASZAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE

W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

(NR TEL. 338108698)