Dyżur wakacyjny

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że dyżur wakacyjny planowany jest na okres od 1 do 31 lipca br.

          Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą wyłącznie dzieci z macierzystego przedszkola. W tym roku w związku z reżimem sanitarnym nie ma możliwości zapisania dziecka na dyżur wakacyjny do innej placówki.

          Ilość dzieci na dyżurze uzależniona będzie  od aktualnych wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego (obecnie są to 4 m2 na osobę ).

          Prosimy Rodziców, aby deklaracje te były wiążące, gdyż nie może być tak, aby dziecko nie zapisane przyszło do przedszkola. Jednocześnie prosimy o dokładne rozważenie decyzji o posłaniu dziecka na dyżur ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, tak aby mogły skorzystać z tej formy  opieki rodziny najbardziej tego potrzebujące. W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc dyrektor na bieżąco będzie podejmował decyzje o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami.

         Wstępną deklarację telefoniczną bądź przez wiadomość e-mail na platformie „Edu-Przedszkole” , która nie jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca  w przedszkolu, należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. 

         Informacja  ta dotyczy Rodziców, którzy oboje w tym czasie pracują zawodowo bądź chcą wrócić do pracy i nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

         Wiadomość o terminie rekrutacji wraz z regulaminem dyżuru wakacyjnego i wytycznymi GIS będzie podana w kolejnym ogłoszeniu.

         Dyżur wakacyjny organizowany będzie jeżeli zgłoszonych zostanie min. 5 dzieci. 

                                                                                      Dyrektor

                                                                                      Publicznego Przedszkola w Kobiernicach                                                   Bożena Mysłajek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *