Dyżur 31 maj

Informujemy, że w dniu 

31 maja (piątek)

przedszkole będzie pełniło dyżur.

W celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej w/w dniu prosimy 

wszystkich Rodziców 

o wpisanie na listę dzieci, które w tym dniu będą/nie będą korzystały z usług placówki.