Alarm ewakuacyjny

Informujemy Rodziców, 

że w dniu 14 maja br. (wtorek)

w godzinach dopołudniowych

w naszym przedszkolu 

odbędzie się próbny alarm ewakuacyjny 

z udziałem Strażaków OSP Kobiernice.

Alpaki

SPOTKANIE Z ALPAKAMI

21 maja br. (wtorek) 

odwiedzą nas w przedszkolnym ogrodzie niecodzienni goście – ALPAKI.

Są to bardzo przyjazne zwierzęta, lubiące kontakt z dziećmi i z dorosłymi.

 Obcowanie z nimi ma pozytywny wpływ na zdrowie i psychikę dziecka. Spotkania z Alpakami pełnią funkcję wychowawczą, wspierają dzieci w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

 

 

Eurowizja

Regulamin konkursu wokalno-muzycznego

Przedszkolna EUROWIZJA”

 

ORGANIZATOR:

Publiczne Przedszkole w Kobiernicach

KOORDYNATORZY KONKURSU:

K. Gibas,  P. Sanetra, M. Jurzak, A. Dziedzic

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  

29.05.2024r. (tj. środa) godz. 10:00

Publiczne Przedszkole w Kobiernicach – sala grupy „Motylki”

CELE KONKURSU:

 • Wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej.

 • Popularyzacja piosenki dziecięcej, śpiewania i muzykowania.

 • Rozbudzanie talentów wokalno-muzycznych dzieci.

 • Wyzwalanie twórczego potencjału wśród dzieci.

 • Prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków.

 • Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych.

 • Integracja społeczności przedszkolnej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W konkursie biorą udział wyłącznie dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach.

 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

dzieci młodsze (grupy: Misie, Krasnoludki, Motylki)

dzieci starsze (grupy: Biedronki, Jagódki, Pszczółki)

 • Jeden uczestnik może zaprezentować jeden utwór.

 • Dobór repertuaru jest dowolny.

 • Uczestnik może śpiewać a’capella lub z podkładem muzycznym zapisanym na płycie CD lub innym nośniku pamięci.

 • Mile widziany układ sceniczny, ciekawy strój, dodatkowe akcesoria mogące uatrakcyjnić występ.

 • Czas wykonania utworu nie może przekraczać 4 minut.
  Warunkiem uczestnictwa jest:

zgłoszone chęci udziału dziecka w konkursie u wychowawcy poszczególnych grup wiekowych do dnia 17.05.2024r. (tj. piątek)

dostarczenie utworu na nośniku pamięci do wychowawcy poszczególnych grup wiekowych do dnia 22.05.2024r. (tj. środa) – nagranie podkładu należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem utworu.

 • Laureaci konkursu, których wyłoni jury: otrzymają dyplomy i nagrody.

 • Organizator konkursu zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, obsługę techniczną.

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

SKŁAD JURY:

 • Magdalena Piekiełko-Ilczak – dyrektor

 • Maria Mydlarz

 • Jeden z koordynatorów konkursu

KRYTERIA OCENY:

 • atrakcyjność repertuaru

 • ciekawa interpretacja utworu:

poprawność wykonania (opanowanie pamięciowe)

muzykalność i aparycja uczestnika

ogólne wrażenia artystyczne

Zachęcamy do udziału w konkursie!