2 maja

Informujemy, że w dniu

2 maja br. przedszkole będzie pełniło dyżur.

W związku z tym w celu zaplanowania organizacji pracy kuchni przedszkolnej prosimy Rodziców 

o wpisanie na listę dzieci, które w/w dniu 

nie będą korzystały z usług placówki.