Dyżur Wakacyjny

Informacja dla Rodziców

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

w dniu  23 czerwcaale chętne dzieci będą mogły

uczęszczać do Przedszkola do  30 czerwca 2017 r.

Od 1 lipca do 31 lipca br. Przedszkole będzie nieczynne – przerwa wakacyjna.

W tym czasie dyżur pełnić będzie Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu, ul. Królewska. Dzieci, które będą korzystały z tego dyżuru należy wpisać na listę do  7 czerwca br.*

         Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. w naszym Przedszkolu będzie zorganizowany dyżur wakacyjnyna który prosimy wpisać chętne dzieci również do 7 czerwca br.

W związku z tym, że na dyżur wakacyjny do naszego Przedszkola będą   uczęszczać również dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu,

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

mając na uwadze obowiązek zapewnienia nauczycielom urlopu wakacyjnego zgodnie z podstawą prawną: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.  (wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli publicznych wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur) ,

informuje Rodziców,

że dyżur wakacyjny organizowany będzie dla

dzieci rodziców obojga  pracujących, rodziców dzieci niepełnosprawnych  i samotnie wychowujących.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *